תפעול מערכות ביוב

ישראל קיסר
מנהל תפעול מערכות ביוב
04-9112000
052-7458307

לדיווח על תקלות במשך שעות היום יש להתקשר לטלפון 04-6904000
במקרים דחופים בלבד בשעות היום ניתן לפנות לישראל קיסר
 

מתקנים מרכזיים

בסוף שנות השמונים תחילת שנות התשעים, הטילה המועצה האזורית על החברה הכלכלית את האחריות להקמת מערכות ביוב בכל מרחב המועצה בהתאם לנדרש בחוק.
משמעות המהלך ויישומו מהווה בסיס להתפתחות כל ישוביי המועצה בהיבט הפיזי תכנוני.
התקנת תשתיות לטיפול בביוב הביאה לידי כך שהזיהום הסביבתי נפסק לחלוטין.   
המהלך פתח לישובים את האפשרות  לקדם תכניות הרחבה למגורים ופיתוח תשתיות מפרנסות.
במסגרת המהלך הוקמו תשתיות פנימיות (בישובים החסרים), מערכות איסוף והולכת שפכים אזוריות ומתקני טיהור שפכים.

החברה הכלכלית מתחזקת ומתפעלת את כל מערכות הביוב עבור המועצה המערך מורכב מצנרת איסוף והולכה תחנות שאיבה ומתקני טיהור.
בשל גודל שטח השיפוט של המועצה, הוקמו ארבעה מתקני טיהור אזוריים כאשר כל אחד מנקז אליו מספר ישובים.

מט"ש עירון הוא הגדול והמרכזי מבין הארבעה, המט"ש קולט שפכים מחלק מיישובי המועצה, כל יישובי ואדי ערה המאוגדים בתאגיד המים והביוב מי עירון, העיר חריש וחלק ממזרח פרדס חנה.
כמות השפכים שמטפל בהם המט"ש עומדת כיום על כ- 8 מיליון קוב בשנה. הכמות הולכת וגדלה במקביל לצמיחת וגדילת האוכלוסיה בעיר חריש ובישובים האחרים.
כחלק מביצוע עבודות ההרחבה של מט"ש עירון, הקימה החברה הכלכלית מערכות הולכה חדשות. מדובר במערכות המסוגלות לתת מענה להתרחבות האוכלוסייה באזור שנים רבות קדימה.
במקביל בוצעו עבודות להרחבה ושדרוג המט"ש. כיום המט"ש פועל באופן רציף בטכנולוגיה מתקדמת לטיפול בשפכים טיפול באמצעות ממברנות - M,B,R .
איכות המים המופקים היא הגבוה ביותר שקיימת, מדובר במים ברמה שלישונית.
במקביל, מטפל מט"ש עירון  בבוצה במערכות ההופכות אותה  לדשן ברמת איכות   Class Aקומפוסט חקלאי . טכנולוגיה זו מעמידה את  מט"ש עירון כאחד המתקדמים בישראל.

מט"ש חביבה, פועל בשיטה של "ביו דיסק". נמצא באזור מאגר חביבה ומשרת את הישובים מאור, להבות חביבה, שדה יצחק, מגל, ותחנות הדלק של כביש 6 הנמצאות באזור.

מט"ש גרנות, פועל בשיטה של מצעים מקובעים (טאיה) ממוקם בסמוך למפעלי גרנות, נותן מענה לשפכי גן שמואל כולל התעשייה, תלמי אלעזר וגרנות.

מט"ש גליקסון נמצא בשטחים החקלאיים בין משמרות לכפר גליקסון ומשרת את משמרות, כפר  גליקסון, מחנה טירונים גולני, רגבים, כפר פינס ועין עירון.

המים המטוהרים זורמים למאגרי הקולחים של החברה ומשמשים כבסיס למפעל ההשבה המספק מים לחקלאות.  
הבוצה הנוצרת כתוצאה מתהליך הטיהור עוברת תהליך ניקוי מפתוגניים. לאחר תהליך הניקוי, מעורבבת הבוצה עם גזם אשר נאסף מישוביי המועצה, התוצר המעורבב נכנס למכלי חימום ולאחר מיכן עובר תהליך אוורור . בסוף התהליך מתקבל קומפוסט הראוי לשימוש חקלאי.

הטיפול בנוזל והבאתו לרמה שלישונית והטיפול בבוצה והפיכתה לקומפוסט מבאים לידי כך שאנחנו במועצה האזורית מנשה ממחזרים 100% מכמות הביוב המוזרמות במרחב המועצה ו 100% מסך הגזם המוניציפאלי הנאסף במועצה, מדובר באירוע נדיר בכול קנה מידה ארצי.