תושבות ותושבים יקרים

החברה כלכלית הוקמה בסוף שנות התשעים. בתחילה כמו כל דבר חדש החלה את פעילותה בצעדים מהוססים תוך בחינה ואיתור דרכי עבודה במרקם העדין שקיים בין הישובים למועצה.

לאט ובסבלנות הצלחנו להשתלב בעשייה וכיום ניתן לומר שהחברה ממוקמת כגורם משפיע ומרכזי בתוחם יזום ובצוע תשתיות במרחב העשייה הציבורית של המועצה האזורית מנשה.

החברה רואה את החשיבות בשילובה בעשייה היום יומית למען תושביי המועצה כמטרה לתווך ארוך.

כמנכ"ל החברה ראיתי חשיבות רבה בכך שפעילות החברה תהפוך לדומיננטית בהקמת  את התשתיות במרחב הציבורי ובישובים פנימה. כל זה תוך על ידי שימוש בכלים שהמחוקק העמיד לרשות החברות העירוניות. מדובר בכללים המאפשרים לקדם פרוייקטים שאינם נמצאים בתחום העשייה המרכזי של המועצה בהתנהלות היום יומית.

מדובר במהלך שיבוצע  תוך פתיחת ערוץ נוסף של יזום וביצוע מטלות שביכולתם לתרום באכיות החיים  לישוביי המועצה והתושבים. זה על ידי בצוע מהלכים בהם לחברה יש יתרון במבנה האירגוני והביצועי כגורם מקצועי, אל מול חלופת המועצה האזורית שהיא גוף מוניציפאלי ביסודו.

יש לזכור שחברות עירוניות הוקמו בכדי להרחיב את פעילות הראשות תוך שימוש בכלים אירגוניים ומקצועיים שאינם מצויים במבנה של ראשות מוניציפאלית.

החברה היא בבעלות מלאה של המועצה על כל המשתמע מכך.

הבסיס להצלחת המהלך  הוא שיתוף פעולה ותמיכה של המועצה, אילן שדה ראש המועצה מלווה ותומך בחברה מיום הקמתה, בהשראת האווירה שהוא יוצר פועלים כל שאר הגורמים הכפופים לו. תמיכה זו היא אחת מאבני הדרך הבסיסיות לעשייה של החברה.

הפרוייקט הראשון אותו יזמה החברה היה הקמת מפעל להשבת מים לצרכים חקלאיים, בצמוד קידמה החברה התקנת מערכות ביוב בישובי המועצה. כיום נחשבת החברה לגורם משמעותי ופורץ דרך ברמה הלאומית בכול הנוגע לטיפול בשפכים והשבתם לשימוש חקלאי.

אנחנו ממחזרים 100% מהשפכים לטובת מים להשקיה ומוצקים לדשן.

ככל שעבר הזמן יזמה החברה פעילויות בתחומים נוספים, מדובר בהקמת תשתיות בישובים בהם מתבצעת הרחבה, פעולת השוות תשתיות בשטח המחנה הוותיק בישובים בהם בוצעה הרחבה, פיתוח ותחזוקת תשתיות ציבוריות בישובים בתחום הביטחון והרווחה החברתית, ניהול ופיתוח מערכות אספקת מים לשתייה, הקמת מערכות פוטו וולטאיי לחסכון באנרגיה, אחזקה ופיתוח כל מתקני המשחק בישובים, אחזקה של כול המקלטים במועצה,  ועוד מגוון של נושאים.

אני ממליץ בפניכם "לדפדף" באתר ולהכיר מקרוב באופן מעמיק יותר את פעילות החברה בנושאים השונים.

בלי מבט ושאיפות לעתיד אין משמעות לעבר והווה,  הדרך אותה עברנו והמקום בו אנו מצויים כיום מביאים אותי למסקנה אחת ברורה, שחשיבה מחוץ לקופסא, תעוזה  ויצירתיות הם נוסחה הטומנת בתוכה את החזון לעתיד. אנו לא שוקטים אל השמרים ופועלים להרחבת הפעילות בתחומים נוספים שכל מטרתם היא להטיב עם התושבים והישובים.

בהזדמנות זו אני מבקש לפנות לכל אחת ואחד מכם,  במידה וחולפת בראשכם מחשבה לפרויקטים או מיזמים ציבוריים שתכליתם היא להטיב עם הציבור במועצה האזורית מנשה, אשמח ואודה במידה ותשתפו אותי בהם וביחד ננסה לקדם ולפתח אותם.

בברכה, עזרא סידרנסקי מנכ"ל