עזרא סידרנסקי
מנכ"ל החברה
04-9112000
052-8902330

תחומי אחריות:

החברה מבצעת בישוביי המועצה מיזמים של הרחבת הישוב ושיפור תשתיות בישוב הוותיק. הפרויקטים מבוצעים  במגוון של יוזמות מול גורמים משווקים  כגון  רשות מנהל מקרקעי ישראל, משרד השיכון, יזמות פרטית ומיזמים ישוביים.

החברה פועלת בכל פרוייקט בהתאם למבנה האירגוני התואם את הדרישות והצרכים. ביכולת החברה להוביל את היוזמה לפיתוח והרחבה, החל מהליך התכנון הראשוני בהמשך קבלת היתרים, שווק מגרשים למשתכנים, פרסום מכרזים, התקשרות עם קבלנים, ביצוע בשטח בסיום מסירה למשתכנים.

בפרוייקטים של הרחבות העבודה מתחילה בחישוף השטח, בהמשך פריצת דרכים, התקנת תשתיות תת קרקעיות הכוללות מערכות תקשורת חשמל כבלים ובזק, תאורת רחובות, ביוב, מים, חצרות משק, סלילת כביש ומדרכה ופיתוח גינון ציבורי ומתקנים לרווחת הציבור.

בחלק מהמיזמים החברה הכלכלית מעורבת בהליך השיווק מול הרוכשים, בין הרוכשים לחברה הכלכלית נחתם חוזה ביצוע תשתיות כולל תשלום בגין ביצוע התשתיות.

כל המיזמים אותם מבצעת החברה מתקיימים במסגרת מכרזים פומביים אותם היא מפרסמת בהתאם לכללים ודרישות החוק.

החברה רואה חשיבות בביצוע של כל המערכות הנ"ל תחת אמצעי בקרה קפדניים ומפקחת על הביצוע באופן צמוד תוך שימוש במערכות ובאמצעים המתעדים בזמן אמת את טיב העבודה.

בראיה לטווח ארוך, אנו צופה שבמהלך השנים הבאות האחריות לתחזוקה ושימור התשתיות בישובים תעבור לאחריות המועצה האזורית, לכן קיימת חשיבות לכך שהחברה הכלכלית, שהיא שלוחה של המועצה תהיה מעורבת כבר בהליך הביצוע הראשוני.  

הבסיס המקצועי לקבלת אחריות זו היא התמקצעות של החברה בנושא פיתוח תשתיות, בחברה קיים מידע ממוחשב על התשתיות כגון תכניות, מפרטים טכניים, יומני עבודה, תיעוד מצולם, חשבונות קבלן ותוכניות תיעוד לאחר ביצוע AS-MADE)), המידע כולל את כל האינפורמציה הנדרשת לקבל החלטות בעתיד.