מפעל השבת מי הקולחין - "מפעל המים  מנשה"  מהווה מודל ייחודי במבנה האירגוני ברמה הארצית למערך איסוף שפכים טיפול בהם והפיכתם למי קולחין לטובת מי השקיה– גורם ארגוני אחד החולש על טיפול בנושא השפכים.

תהליך השבת מי הקולחין והזרמתם להשקיה מבוצע באמצעות מערכת של ארבעה מתקני טיפול בשפכים (מט"שים), שבעה מאגרי מים וכ-100  ק"מ של צנרת המוליכים 12 מיליון קוב מי קולחין בשנה, המשקים כ-30 אלף דונם שטחי חקלאות.
"מפעל המים מנשה" הינו מהמובילים במועצות האזוריות הרעיון להקמתו עלה בתקופת בה התרחשו רצף של שנות בצורת במהלך שנות ה-90.  

בהחלטה משותפת של ראש המועצה אילן שדה ומי שהייה באותם ימים סגן ראש המועצה ויו"ר הועדה החקלאית עזרא סידרנסקי, נבחנה האפשרות  להקמת מפעל השבת קולחין המבוסס על טיפול ואיגום שפכי הישובים במועצה וראשויות שכנות.
הרעיון והיוזמה עברו לטיפולה של הועדה החקלאית שבאותם ימים עסקה בחיפוש פתרונות  חלופיים למצוקת המים באזור.
לאחר בחינת חלופות הוחלט על הקמת מפעל השבה לקולחים שיתבסס על קולחין שיופקו ממטשי"ם שבמרחב המועצה.
כאשר הנושא עבר לפסים של ביצוע הוחלט על הקמת החברה הכלכלית שתשמש כיזם שיבצע וינהל את הפרוייקט כולו.
במקביל להליכי תכנון וקבלת היתרים גייסה פעלה החברה לגיוס הכספים הנדרשים להקמת המפעל ממקורות חוץ בחלקם הגדול באמצעות מענקים סכך עלות ההשקעות מתקרב ל 300 מיליון ₪ .  

לאחר שנים של עבודה מאומצת הגענו למצב שבו עומדים לרשות המפעל מאגרים בנפח העולה על שבעה מיליון קוב, מערוכת שאיבה הכלרה וסינון,  צנרת הולכה הפרוסה על פני כל שטחי המועצה .
בכדי שנוכל לעמוד בצרכים העתידיים החברה שוקדת היום על תכניות הרחבה ופיתוח בעיקר בתחום הקמת מאגרים נוספים בנפח של כחמישה מיליון קוב.
מפעל ההשבה מנוהל על ידי מערכת בקרה מתקדמת המאפשרת קבלת נתונים ושליטה מדויקים בזמן אמת.
תחום המים בחברה מנוהל ע"י צוות מקצועי ומיומן אשר עומד לרשות החקלאים לאורך כל ימיות השנה בכל שעות היממה.
כיום מספק המפעל  כ-12 מיליון קוב מי קולחין ברמה שלישונית לישוביי המועצה, הצפי הוא לגדילה מתמשכת עד לכ - 18 מיליון קוב בשנה.

מפעל המים הינו הבסיס בשיקום והחייאת החקלאות בתחומי המועצה, דבר שהביא לנטיעת אלפי הדונמים של מטעי אבוקדו ומטעים נוספים במקביל לפיתוח ענפי חקלאות חדשים.
השדות החקלאיים העשירים בפרי הם העדות המוחשית ביותר לכך שמפעל ההשבה החזיר את הכבוד, החיוך והפרנסה לחקלאים באזור.

מפעל ההשבה עובד בשיתוף פעולה עם מפעלים שכנים עמק חפר מדרום, חדרה ממערב ואזור בקעת הנדיב מצפון. מדובר בתמיכה הדדית ע"י העברות מים בהתאם לצרכים של כל אזור, לצורך כך דאגנו  שמערכות ההולכה יהיו מחוברות זו לזו ותוכננו כך שיוכלו להשתלב זו בזו.

יוזמת המועצה להקים את מפעל ההשבה היא אירוע שקבע עובדות בשטח, החקלאים במנשה לא סובלים ממחסור במים!!

יצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - מפעל המים מנשה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
דב (דוביק) כרמי מנהל תפעול מי קולחין לחקלאות 052-7458306 dovikc@menashe.co.il
יוחאי יגודה מנהל תפעול מי קולחין לחקלאות 052-2594532 yochaiy@menashe.co.il