"החברה הכלכלית לפיתוח המועצה האזורית מנשה" מחויבית להעניק שירות לתושבי המועצה לוועדים המקומיים למועצה וליזמים במרחב המועצה במגוון של נושאי תשתיות הקשורים לפיתוח והתחדשות האזור.
תחומי העיסוק של החברה מגוונים, עיקר עיסוקה מתמקד בפיתוח וניהול מערכות תשתית ציבורית בדגש על- מים לשתייה , ביוב, הרחבות ישובים, אחזקת מתקני משחק, מרכבי ביטחון, חידוש תשתיות בישובים ומתקנים ואספקת מים לכל חקלאי האזור.
החברה פועלת אל מול מערכות השלטון משרדי ממשלה גופי תכנון וראשויות מנהלתיות לגיוס משאבים שיסייעו בפיתוח האזור.
החברה מנהלת ומתפעלת  את מערכות הביוב והמים על ידי שימוש  במערכת בקרה וניהול מהמתקדמות שיש בשוק, מדובר במערכת המאפשרת מתן שירות זמין ומידי ברמה גבוהה.
החברה מנהלת את מהלך ביצוע הפרויקטים במערכת אינטרנטית לניהול פרוייקטים כך שכל החומר בפרוייקט זמין במאגר מידע.
החברה מתכננת את המתקנים שבתחום אחריותה בסטנדרטים הגבוהים הקיימים במשק, תוך מתן דגש על נושא איכות ובטיחות.
תפיסת העבודה בחברה מושתת על  אחזקת המערכות שיטה של טיפול מונע דבר המאפשר רצף מתן שירות מבלי להיכנס לאירועי משבר. 

משק המים לחקלאות

 • החברה יזמה והקימה את כל מפעל ההשבה ומתחייבת להמשיך לפתח את משק המים לחקלאות ככל שידרש, בכך לשמר ולקדם את היות המועצה האזורית מנשה חקלאית וירוקה.
 • מתחייבים לשמירה על איכות מי הקולחין ברמה שלישונת.
 • לספק את מי  הקולחין לשדות המועצה ולמרחב באופן רציף ובלחצים המבוקשים.
 • לספק קומפוסט לחקלאי המועצה לצורך השבחת הגידולים.

שירות בתחום השפכים,  החברה מתחייבת:

 • לאחזקת קווי ביוב ביישובים באופן שוטף.
 • למעקב שוטף, בקרה וניהול  המט"שים במועצה.
 • לטפל  בתקלות במערכות הביוב ביישובים  (שבאחריות החברה הכלכלית)
 • להתקין מערכות חיבור למערכת האזורית עד ראש השטח של התושב.
 • להפעיל מוקד תקלות לאורך כל שעות היממה.

אחזקה בישובים, החברה מתחייבת:

 • יזום ופיתוח מתקנים באיכות טובה וחוויתית למשתמש במגבלות התקציב.
 • לאחזקה שוטפת של גני המשחק 
 • הבטחת עמידתם בתקני בטיחות של מכון התקנים הישראלי. 
 • תיקון מפגעים בגני המשחק בזמן סביר - בהתאם לאופי האירוע

בנושא מרכבי ביטחון החברה מתחייבת:

 • לתחזק את המקלטים בישוביי המועצה ברמה גבוהה שתאפשר שהיה נעימה בשעת הצורך.
 • לתחזק ולפתח מערכות הגנה היישוביות ברמה גבוהה ובאיכות הנדרשת.

מים לשתייה החברה מתחייבת:

 • לספק מים ברמת איכות שתייה באופן סדיר
 • לתחזק ולתפעל את מערכות המים לשתייה, בישובים בהם המערכות בתחום אחריותה.
 • לפעול לצמצום פרחת המים לרמות המקובלות.
 • להשתמש במערכות בקרה שיאפשרו לתושב לעקוב אחר המתרחש אצלו בזמן אמת.