החברה הכלכלית הינה זרוע ביצועית של המועצה האזורית מנשה ועוסקת במספר תחומי חיים הקשורים לכל אחד ואחד מתושבי המועצה.
החברה הכלכלית הוקמה בשנת 2001 על ידי המועצה האזורית מנשה שבראשה עומד מר אילן שדה.

במה עוסקת החברה הכללית ומה יעודה?

החברה הינה גוף כלכלי ללא כוונת רווח הפועל עם מספר עובדים מצומצם שעוסקים בכמה נושאים מונציפאליים מרכזיים של ישובי המועצה. תחזוקת מערך הביוב בישובים, מפעל השבת מי קולחין - מפעל המתקדם ביותר בסוגו בארץ, אחזקת מערכת המים בישוב קציר, השמשת ואחזקת מקלטים בישובי המועצה, טיפול ואחזקת גני שעשועים ועוד. לאחרונה החלה החברה להניע את התהליך האסטרטגי בישובי המועצה " במנשה הקהילות בונות עתיד " וכן להשתתף יחד עם המועצה וחברת החשמל בקידום התוכנית להחליף את תאורת הרחובות לתאורה לדים חסכונית בחלק מישובי המועצה. מיום הקמתה שמה לה החברה כמטרה את השרות לתושבים, פתוח, תחזוקה ויזמות בפרוייקטים כלל מועצתיים, פתוח ישובים (הרחבות) ופתוח פרוייקטים בישובים תוך שמירה תמידית על סביבה ירוקה.

הנהלת החברה

מנכ"ל החברה           –  עזרא סידרנסקי
חשב                        –  נתן קוסקס גזבר מועצה אזורית מנשה

הרכב חברי ההנהלה

חברי מליאת המועצה

 1. שהם  עמרי  – מצר.
 2. הילמן אסתר – עין עירון.
 3. אדוט אילן     – גן שמואל.

נציגי ציבור

 1. יו"ר מועצת המנהלים  –  ראש מועצה אזורית מנשה מר אילן שדה
 2. מורן מוסקל - מי עמי 
 3. אורן הכסטר- מגל, יו"ר הוועדה החקלאית.
 4. עמרי שהם-מצר

נבחרי ציבור

 1. ברק דוד ניר  -עין עירון
 2. עודד ילין -גן שמואל
 3. אורן ראובן - להבות חביבה

עובדי מועצה

 1. חגי פלמר – מנכ"ל המועצה האזורית מנשה
 2. לאה פרי -מהנדסת הוועדה  לתכנון ובניה מנשה -אלונה ומהנדסת המועצה האזורית מנשה
 3. נעה סגל - מנהלת מחלקת קיימות ואיכות הסביבה המועצה האזורית מנשה