אחזקה בישובים וטיפול במי מקורות בישובים קציר ומצפה אילן

רמי עיני
מנהל אחזקה בישובים וטיפול במי מקורות בקציר ומצפה אילן
04-6374540
052-6660415

תחומי אחריות

-תחזוקת כל המקלטים ביישובי המועצה ובכלל זה שיפוצים שוטפים הכוללים צביעה, טיפול באקוסטיקה, שיפוץ שירותים ועוד. בנוסף אחראי על שיפוצים  מקיפים במקלטים על פי תכנית שנתית. מידי שנה זוכים המקלטים של המועצה בחמישה כוכבי יופי בתחרות של המועצה לישראל יפה.

-אחריות על הנגשת המקלטים ביישובי מועצה.

- אחריות על איסוף הגזם בכל היישובים והובלתו לשם יצירת גזם.

-ניהול כל תשתיות המים של היישובים קציר ומצפה אילן וכן של המרכז האזורי מנשה,  ובכלל זה אחזקה שוטפת, טיפול בתקלות, החלפת והקמת צנרות חדשות.

-ניהול הקמת גני שעשועים במועצה. בחמש השנים האחרונות הוקמו עשרה גני שעשועים.

-תחזוקה שוטפת של גני השעשועים  והבטחת עמידתם בתקני בטיחות של מכון התקנים הישראלי.

-ניהול פרוייקטים  להקמת תשתיות כנגד התפשטות אש ביישוב קציר, וזאת לאור  משבר האקלים שמוביל לשריפות רבות יותר באזורים ההרריים.  

-שדרוג ותחזוקת מרכיבי הביטחון של יישובי קו התפר ובכלל זה תאורה, גדרות חשמליות, דרכי עפר, גדרות היקפיים ריסוס וטיפול בצמחיה ועוד.

-תחזוקת וצביעת תמרורים, מעברי חצייה ופסי האטה ביישובים.

 -ייעוץ ליישובים בשיפוץ מבנים ציבוריים ברמת התכנון, המכרז והביצוע.

-תחזוקת שביל השכנים מנשה- באקה אל גרבייה. אשר נסלל לטובת המטיילים ושוחרי איכות הסביבה.

-פעילות עם בני הנוער במסגרת הקמת פרויקטים סביבתיים בקהילה.